Kvaliteedipoliitika

Reval Auto Esindused kvaliteedipoliitikat iseloomustab klientide hetke- ja tulevikuvajaduste mõistmine ning klientide nõuete täitmine, mida tehes püüame ületada nende ootusi.

Kasutades kvaliteedijuhtimist, kui pideva parendamise töövahendit, tagame oma klientidele:

Positiivse emotsiooni toote või teenuse kasutamisest

Teenindusprotsessi sujuva ja nõuetekohase kulgemise

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

pakkuda usaldusväärset ja professionaalset teenust, olles klientidele võrdväärne partner

uuendada kasutatavaid tehnoloogiaid, töövahendeid ning töökeskkonda

valida usaldusväärseid koostööpartnereid

kujundada õige hinnapoliitika

tegutseda vastavuses ettevõttele kohalduvate seaduste ja õigusaktide nõuetega;

tõsta oma töötajate pädevust ning panustada nende arengusse;

parendada järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust;

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

lähtuda ettevõtte kõigis tegevustes keskkonnahoidlikkusest

tegutseda säästlikuma ressursi- ja energiakasutuse nimel

vähendada CO2 emissiooni sõidukite kasutamisel

edendada jäätmete liigiti kogumist ja soodustada ringlusse võtmist

tegutseda vastavuses ettevõttele kohalduvate keskkonnaalaste seaduste ja õigusaktide nõuetega;

tõsta töötajate keskkonnaalast teadlikkust;

parendada järjepidevalt keskkonna juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust;

Juhtimissüsteemi käsiraamat on soovi korral kättesaadav huvipooltele.

Kõik Reval Auto Esindused töötajad on vastutavad oma tegevuse kvaliteedi eest, mis saavutatakse juhtimissüsteemi pideva parendamisega.

Intellektuaalne kapital väljendub professionaalsetes töötajates, kellel on pikaajalise töö tulemusena tekkinud oskuste pagas, mida on lihtne edasi anda uutele töötajatele.